Fordringer på auktion

Find fordringer på netauktion. Vi har ofte tilgodehavender, som støttes af et gældsbrev.

Du kan også hyppigt finde skylderklæringer, retsforlig eller domme fra en domstol, som kan overtages og dernæst forsøges inddrevet hos debitor.