Køb på auktion hos auktioner.dk (tidl. konkurser.dk)

For at kunne byde på vore auktioner, skal du være erhvervsdrivende med et gyldigt CVR-nr. Som ervhervsdrivende har man ikke fortrydelsesret, når man byder på auktioner.dk

Budvejledning:

Det er nemt at byde på en auktion på auktioner.dk. Det kræver blot at du opretter dig som bruger, hvilket er gratis.

Du kan afgive bud på to forskellige måder:

1) Manuelt bud:

2) Automatisk bud (max-bud):

Straks efter, at du har afgivet dit bud, vil du pr. email modtage en bekræftelse på, at dit bud er registreret hos os. Bliver du overbudt, modtager du ligeledes en email med meddelelse om, at du ikke længere er højestbydende.

Bemærk: Du anbefales altid at følge med på auktioner.dk i løbet af den givne auktions sidste minutter. Der kan være forskellige udefrakommende årsager til, at en e-mail ikke når frem til dig i tide, så du kan nå at afgive et nyt bud. Ved tvivl om et bud er blevet registreret hos konkuser.dk, vil det altid være budhistorikken på auktionssiden der er gældende.

Ofte vil det være muligt at besigtige aktiverne inden, du afgiver dit bud. Nærmere oplysninger om evt. eftersyn (sted og tidspunkt) fremgår i givet fald på auktionssiden for den pågældende auktion.

5 ting, du skal vide om at byde på vore auktioner

 1. Du skal godkende vilkårene for den enkelte auktion, inden du byder på den.
 2. Højeste bud tillægges et dokumenthonorar på 10% samt moms af det samlede beløb.
  Ex. :
  Bud kr. 1.000
  Honorar (10%) kr. 100
  I alt ekskl. moms kr. 1.100
  Moms (25%) kr. 275
  I alt inkl. moms kr. 1.375
 3. Kommer der et nyt bud i løbet af auktionens sidste minut, forlænges auktionen med yderligere et minut, dvs. fra f.eks. kl. 15.00 til kl. 15.01 og så fremdeles indtil ingen har budt indenfor det seneste hele minut. Selv om der kun bydes videre på enkelte auktioner for det pågældende konkursbo/vareparti, forlænges alle auktioner for dette konkursbo/vareparti.
 4. Dit bud er bindende i 4 uger efter budfristens udløb - uanset om du er højestbydende, eller du bliver overbudt af andre.
 5. Da sælger har ret til at afvise samtlige bud, kan der i sjældne tilfælde gå op til 4 uger før, du får besked på, om du har vundet auktionen.
  Acceptfristen på 4 uger fremgår af auktionsvilkårene

Senest opdateret d. 4. juni 2018