Selskabet 08.11.2021 A/S (tidl. Solcellekonsulenten A/S)

Firmanavn:     Selskabet 08.11.2021 A/S (tidl. Solcellekonsulenten A/S)
CVR-nr.:     34699984
Adresse:     Arresøvej 48
Postnr & by:     8240 Risskov
Dekretdato     15.11.2021
Statstidendedato     17.11.2021
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Morten Moltke Nygaard
Frederiks Plads 42 11
Postboks 5081
8000 Aarhus C
86121999
mmn@rodstenen.dk
www.rodstenen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20211115 har Skifteretten i Aarhus taget Selskabet 08.11.2021 A/S (tidl. Solcellekonsulenten A/S) under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.11.2021. Kurator er advokat Morten Moltke Nygaard, Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.11.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 15.11.2021.