BO LUNDGREEN ApS

Firmanavn:     BO LUNDGREEN ApS
CVR-nr.:     19472299
Adresse:     Ryvangs Alle 91
Postnr & by:     2900 Hellerup
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Agnete Brus Krusell
Søtorvet 5
1371 København K
73706969
abk@sundgaardadvokater.dk
www.sundgaardadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget BO LUNDGREEN ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 08.07.2024 fra likvidator. Som kurator er udpeget advokat Agnete Brus Krusell, Søtorvet 5, 3., 1371 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 08.07.2024