CL BAR ApS under likvidation

Firmanavn:     CL BAR ApS under likvidation
CVR-nr.:     42570125
Adresse:     Stationsvej 5E
Postnr & by:     3550 Slangerup
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Retten i Hillerød

Kurator

Esben Joakim de Meza Skjernov
Slotsgade 36 B 1.
3400 Hillerød
48220040
es@wtc.dk
www.wtc-law.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Retten i Hillerød taget CL BAR ApS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.07.2024. Kurator er advokat Esben Joakim de Meza Skjernov, Slotsgade 36B, 1., 3400 Hillerød. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.07.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 08.07.2024.