Go Onlive ApS

Firmanavn:     Go Onlive ApS
CVR-nr.:     42216534
Adresse:     Overgaden Neden Vandet 45 4 TV
Postnr & by:     1414 København K
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Gunvor Sundgaard Happe
Søtorvet 5
1371 København K
73706969
gsh@sundgaardadvokater.dk
www.sundgaardadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Go Onlive ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 27.06.2024. Som kurator er udpeget advokat Gunvor Sundgaard Happe, Søtorvet 5, 3., 1371 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 08.07.2024