Hrab Holding ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Hrab Holding ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     41877138
Adresse:     Borum Byvej 9
Postnr & by:     8471 Sabro
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Morten Moltke Nygaard
Frederiks Plads 42 11
Postboks 5081
8000 Aarhus C
86121999
mmn@rodstenen.dk
www.rodstenen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Retten i Aarhus taget Hrab Holding ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.06.2024. Kurator er advokat Morten Moltke Nygaard, Frederiks Plads 42, 11., 8000 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.07.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Morten Moltke Nygaard, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgjort pr. konkursdagen anmeldes. Der afholdes afsluttende skiftesamling i Skifteretten i Aarhus, Vester Alle 12, 8000 Aarhus C, den 8. august 2024 kl. 9.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Retten i Aarhus, den 08.07.2024.