Martin Nielsen

Firmanavn:     Martin Nielsen
CVR-nr.:    
Adresse:     Krogsgårdsvej 36
Postnr & by:     6731 Tjæreborg
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Retten i Esbjerg

Kurator

Torben Korsager Andersen
Mariane Thomsens Gade 1 C 8
8000 Aarhus C
87343434
tk@interlex.dk
www.interlex.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Retten i Esbjerg taget Martin Nielsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 25.06.2024. . Kurator er advokat Torben Korsager Andersen, Mariane Thomsens Gade 1C, 8. 1, 8000 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.07.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 08.07.2024.