MD Møbler ApS

Firmanavn:     MD Møbler ApS
CVR-nr.:     43294954
Adresse:     Østergade 2 1
Postnr & by:     3250 Gilleleje
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Retten i Helsingør

Kurator

Mads Cramer-Kam
Strandgade 51
3000 Helsingør
49212121
maka@advodan.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Retten i Helsingør taget MD Møbler ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 21.06.2024. Selskabet har hjemsted i Gribskov kommune og har drevet virksomhed fra adressen Østergade 2, 1., 3250 Gilleleje. Kurator er advokat Mads Cramer-Kam, Strandgade 51A, 3000 Helsingør. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.07.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den 08.07.2024.