M.M. Maler ApS

Firmanavn:     M.M. Maler ApS
CVR-nr.:     43618024
Adresse:     Nygade 33F
Postnr & by:     7900 Nykøbing M
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Retten i Holstebro

Kurator

Martin Hauschild Høgholm
Hjaltesvej 14
7500 Holstebro
97422900
mh@advokathuset.dk
www.advokathuset.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Retten i Holstebro taget M.M. Maler ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.07.2024. Kurator er advokat Martin Hauschild Høgholm, Hjaltesvej 14, 7500 Holstebro. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.07.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den 08.07.2024.