Paw Kristian Harding Jensen

Firmanavn:     Paw Kristian Harding Jensen
CVR-nr.:    
Adresse:     Dysagervej 5B
Postnr & by:     3630 Jægerspris
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Retten i Hillerød

Kurator

Morten Hjortebjerg Larsen
Ehlersvej 11
2900 Hellerup
32159494
mhl@advonova.dk
www.advonova.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Retten i Hillerød taget Paw Kristian Harding Jensen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 29.05.2024. . Kurator er advokat, ll.m. Morten Hjortebjerg Larsen, Ehlersvej 11, 2900 Hellerup. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.07.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 08.07.2024.