Pia Rasmussen

Firmanavn:     Pia Rasmussen
CVR-nr.:    
Adresse:     Jasminvej 3
Postnr & by:     8653 Them
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Retten i Viborg

Kurator

Torben Korsager Andersen
Mariane Thomsens Gade 1 C 8
8000 Aarhus C
87343434
tk@interlex.dk
www.interlex.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Retten i Viborg taget Pia Rasmussen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 01.07.2024. Kurator er advokat Torben Korsager Andersen, Mariane Thomsens Gade 1C, 8. 1, 8000 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.07.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den 08.07.2024.