Pro Energy ApS

Firmanavn:     Pro Energy ApS
CVR-nr.:     43922599
Adresse:     Kirke Værløsevej 34
Postnr & by:     3500 Værløse
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Søren Aamann Jensen
Alexandriagade 8
2150 Nordhavn
39452800
Soren.Aamann.Jensen@accura.dk
www.accura.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Pro Energy ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.05.2024. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 08.07.2024