QUALIMEDICS A/S

Firmanavn:     QUALIMEDICS A/S
CVR-nr.:     16630977
Adresse:     Bistrup Hegnsvej 7B
Postnr & by:     3460 Birkerød
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Anders Ørskov Melballe
Hammerensgade 6 , 3
1267 København K
88919191
ame@dahllaw.dk
www.dahllaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget QUALIMEDICS A/S under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 03.06.2024. Som kurator er udpeget advokat Anders Ørskov Melballe, Hammerensgade 6, 3., 1267 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 08.07.2024