Rocksolid Danmark ApS

Firmanavn:     Rocksolid Danmark ApS
CVR-nr.:     44055554
Adresse:     Langelinie Allé 17
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Anders Hoffmann Kønigsfeldt
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72270000
AHK@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Rocksolid Danmark ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 05.07.2024 fra likvidator. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Rydagervej 5, 2620 Albertslund. Som kurator er udpeget advokat Anders Hoffmann Kønigsfeldt, Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 08.07.2024