Strandparken 74 ApS

Firmanavn:     Strandparken 74 ApS
CVR-nr.:     37815748
Adresse:     Langgade 31 1
Postnr & by:     8800 Viborg
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Retten i Viborg

Kurator

Claus Nielsen
Kong Christians Alle 28
9000 Aalborg
70707267
cn@advn.dk
www.advn.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Retten i Viborg taget Strandparken 74 ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.07.2024. Kurator er advokat Claus Nielsen, Kong Christians Alle 28, 9000 Aalborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.07.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den 08.07.2024.