THE CABINET ApS

Firmanavn:     THE CABINET ApS
CVR-nr.:     34056757
Adresse:     Refshalevej 320
Postnr & by:     1432 København K
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Christian Elmer
Kalvebod Brygge 39 - 41
1560 København V
33300200
cbe@les.dk
www.les.dk

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget THE CABINET ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 08.07.2024 fra likvidator. Som kurator er udpeget advokat Christian Elmer, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 08.07.2024