TORBEN LARSEN MURER- & AUTORISERET KLOAKMESTER ApS

Firmanavn:     TORBEN LARSEN MURER- & AUTORISERET KLOAKMESTER ApS
CVR-nr.:     30234898
Adresse:     Filstruplund 28
Postnr & by:     5683 Hårby
Dekretdato     8.7.2024
Statstidendedato     10.7.2024
Retskreds:     Retten i Odense

Kurator

Jacob Schjern Andersen
Hunderupvej 71
Postboks 1311
5230 Odense M
63134444
jsa@kielberg.com
www.kielberg.com

Statstidende

Ved dekret af 20240708 har Skifteretten i Odense taget TORBEN LARSEN MURER- & AUTORISERET KLOAKMESTER ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.07.2024. Kurator er advokat Jacob Schjern Andersen, Hunderupvej 71, 5230 Odense M. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.07.2024. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Skifteretten i Odense, den 08.07.2024.